De Stichting PTEN België Nederland,

gevestigd aan Nassaustraat 49, 9675 EM Winschoten,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website adres: https://www.ptenbelgienederland.nl

Postadres: Nassaustraat 49, 9675 EM Winschoten

E-mailadres: info@ptenbelgienederland.nl

Wij van Stichting PTEN België Nederland zijn afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: informatie geven, het stimuleren van lotgenotencontact, fondsenwerving, onderzoek stimuleren en samenwerken met hulpverleners en andere instanties/organisaties. Of u dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne te delen of door te reageren op ons forum, alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en onze Stichting PTEN België Nederland te scheppen, willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

De Stichting PTEN België Nederland vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting PTEN België Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting PTEN België Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid (namelijk de aanwezigheid van PHTS)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ptenbelgienederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor onze werking en het financieren van onderzoek naar PHTS zijn we afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Als zij zich bij ons aanmelden, ontvangen we persoonsgegevens. Zo worden bij het doen van een donatie bijvoorbeeld naam, adres en rekeningnummer verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van de gift. We ontvangen ook gegevens van personen die op het forum reageren, van mensen die een actie organiseren of die zich op een andere manier inzetten voor de Stichting PTEN België Nederland.

Ook als u gebruik maakt van onze diensten, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact met ons opneemt per e-mail of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard, omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting PTEN België Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting PTEN België Nederland maakt op de door haar beheerde website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker maken, de kwaliteit van onze website testen of het mogelijk maken om een webpagina via sociale media te delen.

Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en sociale media cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website.
 • Analytische cookies worden door de Stichting PTEN België Nederland gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website te kunnen testen en te optimaliseren.
 • Sociale media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Functionele cookies worden na uw bezoek aan onze website weer gewist. Analytische en sociale media cookies worden niet automatisch gewist. U kunt ze, indien gewenst, zelf verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting PTEN België Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ptenbelgienederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting PTEN België Nederland wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, of over hoe de Stichting PTEN België Nederland omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen stellen via het contactformulier.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Versie 1.0