Kankerbehandelingen kunnen op 2 manieren ingedeeld worden. Op basis van het doel dat ze hebben en op basis van de soort behandeling .

Doelen kankerbehandeling

Wanneer het de bedoeling is om de patiënt te genezen spreekt men van een curatieve behandeling.

Als genezing niet meer mogelijk is spreekt men van een palliatieve behandeling. Het doel van deze behandeling is om kanker af te remmen of te verkleinen, zodat je langer kan leven én met zo min mogelijk klachten. Daarnaast kan bijkomende medicatie gegeven worden om klachten te verlichten. Het gaat hier om een totaalzorg: lichamelijk en geestelijk welzijn staat voorop.

Soorten kankerbehandeling

Conventionele of klassieke behandelingen

De conventionele therapieën worden vaak met elkaar gecombineerd:

Vaak wordt kanker operatief verwijderd en volgt nadien een nabehandeling (of adjuvante therapie). Deze aanvullende behandeling heeft als doel om te voorkomen dat de kanker terugkomt of uitzaait. Vaak bestaat ze uit radiotherapie en/of systemische therapie.

Soms wordt eerst de aanvullende behandeling gegeven om de kanker te verkleinen, zodat de operatie beter kan verlopen. In dit geval spreekt met van neo-adjuvante therapie.

Ook bij een palliatieve behandeling wordt vaak chemotherapie gegeven, eventueel in combinatie met radiotherapie en/of chirurgie.

Nieuwe en doelgerichte behandelingen

Met de conventionele therapieën kan men de meeste vormen van kanker vrij goed behandelen. Toch is men de laatste jaren intensief op zoek gegaan naar andere, nieuwere en nauwkeurigere therapieën. Door gerichter de kankercellen te behandelen wil men de kans op genezing verbeteren en ook de mogelijke bijwerkingen zoveel mogelijk beperken.

Enkele van deze veelbelovende therapieën zijn doelgerichte moleculaire therapieën en immunotherapie. Soms worden deze therapieën ook gecombineerd met chemo of bestraling.

Meer info: www.allesoverkanker.be en www.kanker.be en https://www.kanker.nl/

Lees-/Boekentip:
“Naar een wereld zonder kanker – Hoe wetenschap de ziekte overwint”
Auteur: Prof. Filip Lardon,
Hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschapper van de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek.
ISBN: 9789022332245
Met speciale dank aan Prof. Lardon voor het mogen gebruiken van informatie uit zijn boek.