Uit studies blijkt dat huidkankers, vooral melanomen ook meer voorkomen bij mensen met PHTS: het risico om ooit een melanoom te ontwikkelen wordt geschat op 6%. Bij mensen zonder PHTS is dit risico slechts 2%

Het is wel noodzakelijk dat we de risicocijfers in verband met kanker nuanceren en kritisch durven bekijken. Deze cijfers zijn immers afkomstig uit studies bij personen met een duidelijk PHTS-syndroom. Bij andere personen, waarbij PHTS minder uitgesproken kan zijn, werden in deze studies niet onderzocht. Daardoor kunnen de risico’s overschat worden. De boodschap die we jullie dan ook willen meegeven is dat je ze met het nodige gezond verstand bekijkt. Zeker om het gevoel van angst dat erbij komt kijken niet groter te maken dan het eigenlijk hoort te zijn.

Zoals je in de screeningsrichtlijnen kan terug vinden word voor mensen met PHTS aangeraden om jaarlijks de huid te laten controleren door middel van een lichamelijk onderzoek bij een dermatoloog. En dit vanaf het moment dat de diagnose PHTS word gesteld.

Om een goede behandeling te kiezen, is het stadium heel belangrijk. Dit geeft de ernst en uitgebreidheid van het melanoom weer.
Een arts stelt het stadium vast aan de hand van volgende criteria:
-de dikte van de tumor
-de aanwezigheid van zweervorming in de tumor
-aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren rondom de tumor
-aanwezigheid van uitzaaiingen in organen elders in het lichaam

Meer info: www.allesoverkanker.be en www.kanker.be en https://www.kanker.nl/