Er zijn verschillende vormen van autisme en het is onvoldoende gekend in welke mate stoornissen in het autisme spectrum voorkomen bij PHTS.

Zoals U in het filmpje hiernaast zal kunnen zien, stelt men door onderzoek en observatie wel meer en meer vast dat ASS (autisme) bij PHTS toch anders verloopt dan bij anderen die geen PHTS hebben. Hieronder geven we echter wel de mogelijke kenmerken van ASS weer in een breed kader. Er is sowieso een zeer grote diversiteit tussen verschillende personen.

Autisme komt het vaakst voor bij jongens: 3 à 4 ten opzichte van 1 meisje bij personen zonder PHTS. Bij PHTS zijn hierover jammer genoeg  geen cijfers bekend.

Autisme kan jammer genoeg niet behandeld worden. Inleving in hun leefwereld en hun omgeving hierop aanpassen is de enige mogelijkheid om met deze stoornis om te gaan. Onderstaande filmpjes geven een inlevingsbeeld van hoe mensen met ASS de wereld ervaren en beleven.

Wat is autisme nu precies?

Autisme of ASS (autisme spectrum stoornis) wordt gekenmerkt door een andere informatieverwerking van prikkels in de hersenen. Het is niet te behandelen en vraagt een aanpassing van de omgeving. Autisme moet beschouwd worden als een beperking of handicap vermits zij hun andere manier van verwerking niet kunnen aanpassen of wijzigen. Dit zorgt voor verstrekkende gevolgen in hun leven en dat van hun familie en omgeving.

De informatie die via hun zintuigen binnenkomt wordt anders verwerkt. Ze hebben moeite om de details die ze waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel, dit vraagt extra tijd en energie. Ze krijgen alles rondom hen op hetzelfde niveau binnen. Veel mensen met autisme zijn ook over- of onder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid, licht, geur of aanraking. Ze reageren dan vaak op een manier die voor anderen onbegrijpelijk is. Vaak hebben ze ook veel meer moeite om hun aandacht of concentratie vast te houden. Vermits alle prikkels even hard binnen komen en ze deze niet filteren volgens belangrijkheid, zijn ze veel sneller afgeleid. Dit zorgt er dan weer voor dat ze veel meer energie nodig hebben om focus te houden en alles te verwerken. Ze gaan sneller over hun grens en zijn vaker (over) vermoeid. Dit kan zich uiten in meer nood aan slaap maar ook in gedragsproblemen.

Een wandeling in de straat…

Op vlak van sociale contacten is het voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend om zich in te leven in de gedachten, gevoelswereld en bedoelingen van anderen. Hierdoor kan contact leggen en/of onderhouden moeilijk zijn. De andere gesprekspartner ervaart soms een gebrek aan wederkerigheid en inleving. Mensen met autisme begrijpen sociale regels niet uit zichzelf. Ze kunnen deze leren, maar dit vraagt veel extra energie en tijd. Vaak is het ook zo dat zij deze gewoon gaan kopiëren om zich te kunnen handhaven in de sociale omgang. Vaak gebruiken ze dit aangeleerde/gekopieerde gedrag ook in andere situaties en dit zorgt soms voor aparte en vaak vreemde situaties omdat ze niet juist gebruikt werden..

Mensen met autisme nemen communicatie en taal (gezegden en beeldspraak) vaak letterlijk. (bv. de uitdrukking “motregen” kan geïnterpreteerd worden als regendruppels die jouw “af motten” of een pak slag geven). Ze hebben het vaak moeilijk met het opmerken, interpreteren en zelf gebruiken van non-verbale signalen, zoals intonatie- of volumeverandering in de stem, gezichtsexpressies en gebaren. Hierdoor ontstaat verwarring en miscommunicatie. Woorden en zinnen worden door kinderen ook vaak gekopieerd van een volwassene en dit zorgt ervoor dat hun taal of gesprek soms bevreemdend volwassen overkomt.

Een bezoek in een winkelcentrum…

Video N/A

Over sommige onderwerpen kunnen mensen met autisme heel uitvoerig praten zonder dat er sprake is van een echt heen-en-weer gesprek. Ook hebben ze vaak sterke fascinaties, die voor anderen als bijzonder of obsessief worden ervaren. Ze putten ook rust uit het soms uren bezig zijn met hun specifieke interesses en genieten vaak van herhaling. Repetitief gedrag bezorgt hen rust in stresssituaties.

Voor hen is een afspraak ook een afspraak, een regel ook een regel en houden zich daar soms heel rigide aan vast. Mensen met autisme vinden het ook niet gemakkelijk om zich een voorstelling te maken van zaken die niet in het hier en nu aanwezig zijn. Hierdoor hebben ze moeite met plannen en organiseren. Het koppig vasthouden aan gekende rituelen of regels geeft hen op zulke momenten een gevoel van houvast, voorspelbaarheid, veiligheid en structuur. Een verandering in hun routine of een nieuwe situatie kan verwarring veroorzaken en zelfs leiden tot paniek, echte angst aanvallen en soms zelfs gewelddadig gedrag.