Vertraagde motorische ontwikkeling

Dit is een heel complex en intensief gedeelte in het leven van veel jonge kinderen met PHTS. De achterstand wordt steeds multidisciplinair benaderd. 

Vaak is het een combinatie van logopedie (spraak), ergotherapie (fijne motoriek en aanleren van dag dagelijkse handelingen) en kiné of fysiotherapie (grove motoriek en aanleren van bewegingsactiviteiten). De kinderen worden vaak jarenlang én heel intensief opgevolgd en behandeld tot de leeftijd lagere school of jonge pubers. Deze therapieën gebeuren meestal in ambulante revalidatie centra of aangepaste scholen. Doch, ondanks de intensieve begeleiding en opvolging blijft er echter wel vaak sprake van blijvende licht motorische handicaps en/of beperkingen. De meeste kinderen leren (op een vertraagde manier) al de vaardigheden wel aan, maar het probleem van hypotonie en hyperlaxiteit blijft natuurlijk wel levenslang aanwezig. De meeste leren hun lijf wel vrij goed onder controle te krijgen maar blijven wel wat onhandig in het volwassen leven staan…

Dit onderdeel van de opvolging is uiteraard heel individueel verschillend en ook heel complex. Je kan er geen duidelijk kader over aan reiken. Laat je als ouder zeker en vast goed begeleiden (door een vaste neuroloog) in dit proces én onderschat vooral niet het kunnen van je kind en jezelf als ouder ! Jij, als mama/papa maakt een heel groot en belangrijk deel uit van dit aspect. En je staat ervan versteld wat je allemaal kan bereiken ondanks de gedachten en commentaren van anderen… .

Geloof erin, het is vaak heel zwaar maar het is die moeite dubbel en dik waard !

België – Meer info over sportverenigingen en scouts voor mensen met fysieke beperking:

Wat is Akabe scouting ?

Wat is G-sporting ?