Alle cellen (gezonde en kankercellen) hebben unieke ontvangers of receptoren voor bepaalde stoffen die zich aan de buitenzijde van de cel bevinden. Zo bestaan er oa. groeireceptoren: wanneer een specifieke groeifactor zich plaatst in de groeireceptor ontstaat er een signaaloverdracht (signaaltransductie) naar de celkern, waardoor de cel sneller gaat delen of vermenigvuldigen.

Vaak heeft een kankercel veel groei receptoren of heel gevoelige receptoren, waardoor ze meer signalen krijgen en dus sneller zullen delen. Ook kan de kankercel een aangepaste (gemuteerde) groeireceptor hebben, die onafgebroken signalen afgeeft, waardoor de groei ook gestimuleerd wordt.

Bij doelgerichte moleculaire therapie gaat men het bovenstaande proces willen blokkeren. Dit kan op twee manieren: receptor blokkerende medicatie en signaal onderdrukkende medicatie.

Receptor blokkerende medicatie of Antilichaamtherapie

Deze medicatie of antilichamen hechten zich op de groeireceptor, waardoor deze geblokkeerd wordt: de normale groeifactoren kunnen niet meer bij de receptor en er wordt dus geen signaal meer doorgegeven aan de cel. Hierdoor wordt de groei van de kankercellen onderdrukt. Veel van deze medicaties bestaan uit antilichamen (of antibodies). Men kan deze medicatie herkennen aan het achtervoegsel “-ab”. (bv.Cetuximab®)

Signaal onderdrukkende
medicatie

In dit geval kan de signaaloverdracht wel starten ter hoogte van de receptor maar wordt het signaal onderweg naar celkern onderdrukt door de medicatie: het zijn inhibitors. Hierdoor zal de groei van de kanker afgeremd worden. Deze medicatie kan men herkennen aan het achtervoegsel “-ib”. (bv.Erlotinib®)

Meer info: www.allesoverkanker.be en www.kanker.be en https://www.kanker.nl/