Vermits veel mensen met PHTS ook vallen binnen het autisme spectrum stoornis (ASS) gebied, vraagt ook dit een enorme aanpassing en ondersteuning bovenop die motorische. Vaak moeten er heel wat inspanningen geleverd worden thuis, op school, in het sociaal en verenigingsleven, enz. om hen vlotter te kunnen laten functioneren in de “gewone” wereld en het leven. Die inspanningen zijn uiteraard ook blijvend. En helaas kan het zijn dat enkele onder hen zelfs nooit in staat zijn om echt zelfstandig te gaan wonen/leven/werken in een later volwassen leven.

Sommige kinderen krijgen ook speciale ondersteuning op vlak van onderwijs. Ofwel blijven ze in het gewone onderwijs mee draaien met extra hulp van hulp- of zorgleerkrachten. Vaak hangt dit af van hun IQ. Gewone of hoogbegaafde kinderen zullen veel compenseren met hun intelligentie. Ze kunnen meestal (mits intensieve ondersteuning, begeleiding en aanpassingen) ook wel goed mee tussen hun leeftijdsgenoten. Een ander deel van de kinderen komen echter terecht in het bijzonder of aangepast onderwijs. Waar ze intensief begeleid worden om hen maximaal te doen ontplooien ondanks hun beperkingen. Onderschat echter niet de vele inspanningen die thuis, op school en op therapie dagdagelijks worden geleverd om dit niveau te kunnen handhaven.

België – Meer info over sportverenigingen en scouts voor mensen met autisme:

Wat is Akabe scouting ?

Wat is G-sporting ?