Bij een ‘totale thyreoïdectomie’ wordt de tumor en de schildklier zoveel mogelijk verwijderd. De chirurg spaart daarbij in principe de stembanden en bijschildklieren.

Over het algemeen is het een operatie met weinig complicaties en een vlot herstel. Wel moet er levenslang een aanvullende therapie worden gevolgd met inname van schildklierhormoon tabletten. Omdat de schildklier in zijn totaliteit word weggenomen vindt er geen eigen hormoonproductie meer plaats.

Soms kan het ook gebeuren dat de bijschildklieren toch mee verwijderd worden of beschadigd geraken. Deze organen zijn slechts enkele millimeters groot en regelen de calcium huishouding van ons lichaam. Als zij beschadigd of verwijderd worden, kunnen zij geen bijschildklierhormoon meer produceren. Dit zorgt er voor dat er te lage calcium concentraties in het bloed komen na de operatie. Hiervoor zal men dan extra calciumtabletten en soms ook tabletten met actief vitamine D moeten slikken. Gelukkig kunnen de bijschildklieren bij een beschadiging  som ook weer  herstellen.

Meer info: www.allesoverkanker.be en www.kanker.be en https://www.kanker.nl/