Een artikel gepubliceerd in juni 2014 en verschenen op de website van de Cleveland Clinic in Ohio. Het is geschreven door de Amerikaanse arts Charis Eng, wereldleider in kankergentica en meer bepaald PHTS.

Hun onderzoek toont aan dat mensen met PTEN-mutaties waarschijnlijk een 2e keer kanker zullen ontwikkelen. Deze kennis toont aan dat screening zo belangrijk is.

Om dit risico te bestuderen volgde hun onderzoeksgroep 114 patiënten met een PTEN-gen mutatie gedurende 7 jaar. Van die groep had 40 % een tweede primaire kanker. (een tweede primaire kanker is compleet verschillend van de eerste. Het is een ander soort kanker en mag dus niet beschouwd worden als een uitzaaiing van de eerste. Vaak ontstaat de tweede kanker in een ander deel van je lichaam)

Volgens hun analyse hebben mensen met een PTEN-mutatie bijna 8 keer meer kans om een tweede kanker te ontwikkelen, in vergelijking met de algemene bevolking.

Deze kennis toont aan dat screening, monitoring en preventieve behandeling enorm belangrijk is. Het moet een levenslange gewoonte worden.

Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat screening naar borstkanker met behulp van MRI-scans en mammografie veel vroeger worden opgestart dan bij de algemene bevolking. Ook moet preventieve borstamputatie besproken kunnen worden met de arts.

Vergelijkbare berichten