Steun ons

Doneer en help ons hiermee alle activiteiten van de stichting te bekostigen.
Van de webinars tot de patiëntendag, van de informatiebrochures tot de kinderdag, alles wordt ontwikkeld en neergezet door vrijwilligers.
Met uw bijdrage helpt u het bestuur van de stichting PTEN België Nederland alle activiteiten te blijven doen.

Elk bedrag dat u doneert komt voor de volle 100% ten goede van de stichting en de activiteiten die we organiseren.

Stichting PTEN België Nederland heeft in Nederland de zogeheten ANBI-status.
Een gift aan de stichting kan u dus belastingvoordeel opleveren.