Op zeldzame ziekte dag 28 februari 2019 werd er wereldwijd ook aandacht gevraagd voor PHTS. Dit gebeurde door de lancering van PTEN Rocks.

De opzet van de actie is, dat de stenen worden doorgegeven aan een andere persoon of dat de steen op een goed zichtbare plek word achter gelaten (binnen of buiten). Zo reizen de stenen vervolgens de wereld rond en word er op die manier meer aandacht gevraagd voor PHTS.

Je kan zelf ook meedoen door een steen te beschilderen en te voorzien van de speciale hashtag #ptenrocks en deze vervolgens te lanceren. Met deze hashtag komt men op de speciale facebookpagina terecht. Daar kan de tocht van de steen gevolgd worden. Vergeet ook niet een foto van de steen te posten op deze speciale facebookpagina

Vervolgens kan de steen dan door een ander persoon opnieuw ergens achter gelaten worden of opnieuw doorgegeven worden. Met deze originele actie willen we bereiken dat zoveel als mogelijk mensen ontdekken wat PHTS is en er zo een grotere bekendheid voor ontstaat.

Meer info over dit project vind je op onze facebookpagina PTEN
Rocks around the WORLD. #ptenrocks

In samenwerking met: