Lhermitte Duclos

L-hermitte Duclos

Is een zeldzame, maar goedaardige tumor van het cerebellum of de kleine hersenen.

Deze tumor is ook een hamartoom (gezwel dat ontstaat uit cellen van omliggend weefsel, maar ongecontroleerd groeien) . De ziekte van Lhermitte-Duclos word ook soms wel beschreven als dysplastisch gangliocytoom van het cerebellum.

Hij word bijna uitsluitend gezien bij PHTS patiënten.