Naast de vraag of mensen met PHTS organen mogen doneren (zie vorig artikel), kregen we ook de vraag of ze bloed en/of bloedproducten (plasma en bloedplaatjes) mogen doneren ? Ook dat hebben we voor jullie nagevraagd. Er is wel een verschil in beleid hierover tussen België en Nederland, zoals je hieronder zal ontdekken.

Mag iemand met PTEN Hamartoom Tumor Syndroom eigenlijk bloed en bloedproducten doneren ?

Voor Nederland hebben we dit nagevraagd bij Sanquin. (Nota voor Belgische lezers; Sanquin Bloedvoorziening is de Nederlandse organisatie die zich bezig houd met voorziening van bloed en bloedproducten in gans Nederland. Het ontstond in 1998 uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken, het Rode Kruis en het centraal laboratorium van de bloedtransfusiedienst)

Voor België hebben we dit nagevraagd bij het Rode kruis dat in gans België instaat voor de bloedproducten en bloedvoorziening via donatie.

Via mailing kregen wij volgend antwoord terug vanwege Dr. Rebecca Broekman, Stafarts bij Sanquin.

“Zolang de aandoening zich uit in goedaardige tumoren, en de aanprik plaatsen in een elleboogholte niet aangedaan is (aanvulling: door aanwezigheid van een goedaardige tumor bv.), is er geen bezwaar voor donatie. Er is dan geen risico voor de patiënt zelf of met betrekking tot de veiligheid van het bloed. Wat belangrijk is om te vermelden binnen de vereniging is dat je geen bloed mag doneren als er sprake is van kwaadaardig weefsel (aanvulling: kwaadaardige tumor m.a.w. kanker). Bij aanwezigheid en ook na verwijderen van maligniteiten (aanvulling: kankergzwellen) kun je geen bloeddonor meer zijn. Dit is een maatregel uit voorzorg. Het is belangrijk dat patiënten dit aan de bloedbank melden, zodra er sprake is van (verdenking van) maligniteit en dit geld ook voor andere donoren.”

Mensen met PTEN Hamartoom Tumor Syndroom zijn in Nederland dus inderdaad geschikt als bloeddonor, mits er geen kanker of vermoeden van kanker is in de voorgeschiedenis of op het moment van afname.

Als je dus als man of vrouw met PHTS er toch iets voor voelt om bloed, plasma en/of bloedplaatjes te kunnen schenken ? Ga dan zeker langs bij een bloeddonorpunt bij jouw in de buurt! Want donoren zijn broodnodig !

Via mailing kregen wij volgend antwoord terug vanwege Dr. Véronique Van Gaever, donorarts expert op de dienst voor het Bloed /Medische Donorzaken Campus Gent en ook werkzaam voor het Rode Kruis.

“Wij zullen ons eerst wat verder in deze materie moeten verdiepen alvorens u een duidelijk antwoord te kunnen bieden, aangezien dit een weinig courante aandoening betreft waarmee we zelf als arts ook niet zeer vertrouwd zijn. Het is wel zo dat er in onze actuele richtlijn nog een definitief uitstel geldt voor het syndroom van Cowden, maar vermoedelijk werd hier bij de laatste updates van onze richtlijn niet verder op in gegaan en kan het dus zijn dat dit permanente uitstel, net zoals bij enkele andere aandoeningen, niet langer of in alle situaties gehandhaafd moet worden. Tevens zullen we na deze evaluatie ook PHTS zelf in onze richtlijn kunnen opnemen. We houden u alleszins op de hoogte van onze beslissing en zijn deze patiënten alvast heel dankbaar dat zij zich als donor ten dienste willen stellen.”

Mensen met PTEN Hamartoom Tumor Syndroom worden in België  dus nog tot nader order uitgesloten als bloeddonor

We hebben blijkbaar wel de discussie geopend hieromtrent en van zodra het beleid hiervan veranderd, brengen wij jullie uiteraard op de hoogte. Word dus hopelijk vervolgd.

Via bovenstaande mails kunnen wij jullie vanaf nu dus een duidelijk antwoord verschaffen of bloeddonatie word toegestaan als donor met PTEN Hamartoom Tumorsyndroom. Er zijn voorlopig nog wel duidelijke verschillen tussen Nederland en België, hopelijk kan dit voor België in de toekomst veranderen.

Vergelijkbare berichten