Als je een bewezen erfelijke aanleg hebt voor kanker,  kun je je – als je zelf gezond bent – in principe gewoon verzekeren of een huis kopen. Hier vind je informatie over verschillende typen verzekeringen, de wettelijke regels en tips geldend in Nederland. Deze richtlijnen staan op de website van BRCA.nl, een website die info geeft over erfelijk belaste eierstok en borst kanker. Maar uiteraard gelden deze wettelijke richtlijnen ook voor andere erfelijke aandoeningen met hoog kankerrisico zoals bv. Cowden.

link: https://brca.nl/nl/verzekeringen?fbclid=IwAR2BcdXC6T_CTDnAnc-XHp3rKiqBJNmMnYR_8ie1Z9yuBJ4zXPTm0XKaOBI

of een filmpje met duidelijke samenvatting

Hieronder alvast een korte samenvatting van de regels.

Overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Bij overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen problemen ontstaan als je een aandoening als kanker hebt (gehad). De verzekeringsmaatschappij kan een premieverhoging vragen of – in het geval van een arbeidsongeschiktheidsverzekering – je zelfs weigeren als klant.

MAAR; Erfelijke aanleg voor kanker mag nooit een reden zijn om een overlijdensrisico te weigeren. Mensen die belast zijn met dit erfelijk risico, kunnen meestal een normale arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering afsluiten met een normale dekking, een normale looptijd en onder normale voorwaarden.

Bij het beoordelen van een verzekeringsaanvraag is de verzekeraar aan regels gebonden. Oa:een verzekeraar mag pas vragen stellen over erfelijke aanleg voor kanker boven een bepaald bedrag dat je wilt verzekeren. Dit heet een vragengrens. Voor overlijdensrisicoverzekeringen is deze grens € 268.125. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dit € 38.877 voor het eerste jaar en € 26.026 voor de daarop volgende jaren van arbeidsongeschiktheid. Als het bedrag dat je wilt verzekeren  ónder deze grens ligt, mag er dus niet naar erfelijke aanleg voor kanker worden gevraagd. Vaak gebruiken verzekeringsmaatschappijen hogere (dus gunstigere) vragengrenzen dan de wettelijke vragengrens. Tip: Vraag een hypotheek- of verzekeringsadviseur hoe hoog de vragengrens is die je verzekering hanteert.

Onder de vragengrens mag er niet worden gevraagd naar kanker in de familie (ouders, kinderen, broers en zussen). Er mag niet gevraagd worden of je zelf DNA-onderzoek hebt laten doen (of hier over nadenkt). Er mag ook niet gevraagd worden of je preventieve operaties hebt ondergaan en/of periodieke controles (bv. MRI of mammografie) krijgt in verband met een (mogelijke) erfelijke aanleg voor kanker. Bestaande gezondheidsklachten die horen bij deze erfelijke aandoening moeten wel worden gemeld.

Boven de vragengrens moeten de resultaten van erfelijkheidsonderzoek van jou én familie (ouders, kinderen, broers en zussen) wel worden gemeld. Maar alleen als de verzekeraar er naar vraagt. Bestaande gezondheidsklachten die horen bij deze erfelijke aandoening moeten ook worden gemeld. De verzekeringsmaatschappij mag vragen naar de gezondheid of naar de oorzaak van overlijden van familie zoals ouders, kinderen, broers en zussen. Ook mag de verzekeraar vragen om een extra medisch onderzoek. Deze mag alleen betrekking hebben op klachten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die door de klant in de gezondheidsverklaring zijn gemeld. De verzekeraar mag je echter niet vragen om een erfelijkheidsonderzoek voor de verzekering te laten doen. Daarnaast mag de verzekeraar geen gegevens van andere soorten verzekeringen gebruiken zonder jouw toestemming (dus geen zorgverzekeringsgegevens gebruiken voor een overlijdensrisicoverzekering).

Extra tips:

-Als je een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt voor een bedrag dat gelijk is aan de vragengrens, gelden  de regels voor onder de vragengrens.

-Check of de nieuwe gezondheidsverklaring wordt gebruikt. Sommige verzekeraars gebruiken nog oude gezondheidsverklaringen, in plaats van de nieuwe formulieren. De oude formulieren kunnen zowel ongunstiger als gunstiger zijn voor de klant. In het geval van erfelijkheid zijn ze vaak ongunstiger.

-Antwoord niet zomaar op alle vragen. De gezondheidsvragenlijst geldt voor levensverzekeringen (zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering) van € 268.125 of minder. Een verzekeraar mag niet meer vragen stellen dan in deze vragenlijst zijn opgenomen, minder vragen mag wel. Sinds 1 januari 2012 mogen levensverzekeraars niet meer vragen naar de ziektegeschiedenis van familieleden. Als dit toch gebeurt, hoef je geen antwoord te geven.

Toch reeds Kanker gehad? Als je door je erfelijke aanleg kanker hebt gekregen, dan ben je verplicht om dit te melden. De verzekeraar mag vragen om extra medisch onderzoek. Het opvragen van gegevens bij een behandelend arts is alleen toegestaan als de vraag aan de arts betrekking heeft op klachten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die je in de gezondheidsverklaring hebt gemeld.

Ziektekostenverzekeringen

Bij controles en ziekte van (mogelijke) genmutatiedragers zijn er geen problemen. De kosten van DNA onderzoek, preventieve operatie(s), borstreconstructie na kanker of pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), controles en screening worden vanuit het basispakket vergoed. Je hoeft hier zelf geen toestemming bij de verzekering voor te vragen. Dat doet het behandelcentrum via een aanvraag voor een machtiging bij de verzekering. Wanneer er een nieuwe techniek wordt gebruikt die nog niet algemeen uitgevoerd wordt, kan er wel een probleem met de vergoeding zijn. Je arts weet daar meer over.

Dit gaat wel ten koste van het eigen risico. Het is mogelijk om het eigen risico in maandelijkse termijnen te betalen.

Het zou overigens kunnen dat een aanvullende verzekering wel medische selectie heeft en dat je dan uitgesloten wordt als je bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt hebt van fysiotherapie.

Vergelijkbare berichten