A PHTS

Hieronder de e nieuwe layout 🙂

HOME

PHTS

SCREENING & PREVENTIE

FORUM

SHOP

PHTS

Wat is PHTS ?

PHTS staat voor PTEN Hamartoom Tumor Syndroom. 
Het is een verzamelnaam voor verschillende aangeboren syndromen.
Het PTEN-gen is, wanneer intact,
een tumor suppressorgen, 
om een ongecontroleerde celgroei te voorkomen. 
Wanneer er een defect in dit gen zit,
zal die persoon een aanzienlijk groter risico hebben
om tumoren te gaan vormen in zijn lichaam.

Het is niet goed geweten hoe frequent PHTS is,
omdat vermoedelijk niet alle personen met de aandoening
de juiste diagnose krijgen.
Naar schatting komt PHTS voor
bij 1 op 200 000 à 250 000 mensen.

Voorkomen

PHTS wordt veroorzaakt door een aangeboren defect
in het DNA van het PTEN gen.
PHTS kan spontaan ontstaan als nieuw gendefect bij de persoon
OF
kan overgeërfd worden van 1 van de ouders.

De diagnose word gesteld door DNA analyse
op witte bloedcellen van een bloedstaal.
OF
door een klinische diagnose ,
gebaseerd op het aanwezig zijn van symptomen
uit de lijst van diagnostische criteria.

Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen...
Hier kan u de Europese Screeningsrichtlijnen vinden
die aanbevolen worden bij PHTS .
Maar ook de aanbevolen controles
voor borst en darmkanker kan je hier terug vinden.

Screening & Preventie

Behandeling
& Nazorg

PHTS kan niet genezen worden.
De behandeling is dus enkel gericht
op de symptomen die het syndroom veroorzaakt.

PHTS en een kinderwens ?
Welke technieken bestaan er om het risico
uit te sluiten dat je PHTS zal doorgeven aan je kind ?

Kinderwens